standard-title Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng

Herzberg Str. 128-139 / 10365 Berlin
Halle 8 Raum 825 A

Herr Toàn: 0152 13555 715
Herr Quân: 0152 147 531 01

Formular liên hệ Online

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua Formular gửi E-Mail tự động này. Bạn không mất thì giờ để vào hòm thư cá nhân của mình nữa. Lưu ý! Bạn nên nêu rõ mục đích và điền chính xác các thông tin liên lạc để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất.